• Панорама школе

  • Савремено опремљене учионице

  • Ми у дигиталном кабинету

  • Ученици другог разреда на часу

  • Отворена врата за будуће прваке

ОШ "Надежда Петровић"

Нови Београд, Луја Адамича 4 тел: 011/26-01-295

Jelovnik u boravku

jelovnik

Уџбеници за 2018/2019 школску годину

Škola bez nasilja

Prijava korisnika

Samo za registrovane korisnike

Sada na sajtu

Ko je na mreži: 40 gostiju i nema prijavljenih članova

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Na osnovu člana 3. Pravilnika o načinu i postupku davanja u zakup i određivanja zakupnine za školski prostor čiji je korisnik OŠ „Nadežda Petrović“, OŠ „Nadežda Petrović“ Novi Beograd raspisuje

OGLAS

Kojim poziva ponuđače da podnesu ponude za  zakup školskog prostora:

1.

Fiskulturna sala, površine oko 300 m2 za sportsku delatnost, početna cena 2.000,00 din/sat

2.

Fiskulturna sala za stalno ili povremeno rekretivno bavljenje sportom (košarka, odbojka i druge sportove osim fudbala) cena je fiksna 3000,00 din/sat

 3.

Deo trpezarije oko 9m2 za svakodnevnu prodaju pekarskih proizvoda početna cena 20.000,00 din/mesec

 4.

Prostor namenjen prodaji školskog, kancelarijskog materijala i sličnih proizvoda – knjižara, površine oko 4m2 početna cena 15.000,00 din/mesec

 5.

 Ostale aktivnosti:

  a.

Učionice površine 56,00m2 za jednokratno ili povremeno kraće korišćenje u obrazovne svrhe za decu, početna cena 500,00 din/satb.

Učionice površine 56,00m2 za povremeno kraće korišćenje za odrasle u obrazovne i komercijalne svrhe, početna cena 1000,00 din/sat

     


   Oglašeni prostor se nalazi u Luja Adamiča 4, Novi Beograd i izdaje se u sledećim terminima:
Termini u fiskulturnoj Sali (redni brojevi 1. i  2. Ovog oglasa) radnim danom počev od 18.00 .Termini u učionicama  (redni broj 5. Ovog oglasa) od 19,00 do 22,00 sati


Pravo učešća u postupku prikupljanja ponuda, radi sticanja svojstva zakupca imaju pravna lica, koja dostave urednu ponudu. Uputstvo za sastavljanje ponude možete preuzeti kod sekretara škole svakog radnog dana u vremenu od  10.00 do 14.00 sati, sve vreme roka određenog za dostavljanje dokumentacije, ili ga preuzeti na sajtuovde.

Za redni broj 2. Ovog oglasa, mogu konkurisati i pravna i fizička lica, a prednost će imati oni koji budu navedene termine tražili na duže vreme. Zahtevi za rekreativno korišćenje fiskulturne sale primaće se tokom cele godine, a za jednokrano ili povremeno korišćenje termina mogu se dobiti samo oni termini koji su trenutno slobodni.

Ponude se dostavljaju na adresu: OŠ „Nadežda Petrović“ Novi Beograd, Luja Adamiča 4, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za školski prostor – ne otvarati“, najkasnije do 3. Novembra  2016. Do 14,00 sati uključujući i ponude poslate poštom.


UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE PONUDE

 Da bi ponuda bila uredna i potpuna treba da sadrži sledeću dokumentaciju.

·         redni broj i opis prostora na koji se ponuda odnosi,

·         sve podatke o podnosiocu ponude: pun i tačan naziv pravnog lica, adresa, sedište, rešenje o registraciji, broj tekućeg računa sa nazivom i sedištem poslovne banke, PIB.

·         delatnost koju ponuđač želi u prostoru da obavlja, a koja svojom prirodom odgovara karakteru obrazovne institucije

·         visinu zakupnine po satu mesečno, odnosno po terminu u trajanju od 60 minuta

·         dokaz da su izmirili sve obaveze kod dosadašnjeg zakupodavca (dokaz izdaje zakupodavac u vidu overene potvrde, koja mora sadržati adresu i telefon, kako bi se navodi u potvrdi mogli proveriti)

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Ponude se podnose najkasnije do 3. Novembra  2016.god. do 14.00 sati uključujući i ponude poslate poštom.

Ponude se podnose za jednu ili više navedenih pozicija. Za svaku poziciju se moraju posebno izraziti cene.

Pravo učešća imaju svi ponuđači pod jednakim uslovima.

Osnovni kriterijum za ocenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača, odnosno budućeg zakupca, biće najviša ponuđena cena.

Ponude podnosilaca koji nisu izmirili svoje obaveze dosadašnjim zakupodavcima biće odbačene i neće se razmatrati. 

Zakup prostora za svaki mesec, zakupac mora uplaćivati na račun škole do 5. u mesecu za koji se uplaćuje zakupnina.

Ostale informacije možete dobiti na telefon 26-98-632 svakog radnog dana od  10-14 sati.

Učesnike oglasa škola će pisano obavestiti o izboru najpovoljnije ponude u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.