Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
ОСТВАРЕНИ ПОЈЕДИНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ 2013/2014.
Р бр Презиме и име ученика РO Врста такмичења Ниво такмичења и освојено место
Опш
тина
Град Република
1. Анђелић Мина 11 српски језик рецитатори 3    
      читалачка значка награда    
2. Мичић Никола 11 ликовна култура Ускршње чаролије 1    
3. Орловић Дуња 21 ликовна култура 1    
4. Лајшић Катарина 21 ликовна култура 1    
5. Новаковић Богдан 21 ликовна култура  награда    
6. Јуришић Уна 22 ликовна култура 1    
7. Петровић Сара 31 математика  2    
8. Карасовић Нина 31 математика  2    
      литерарна секција  2    
      Мислиша  2    
      читалачка значка  награда     
9. Жарковић Лав 31 математика 2    
10. Дробњаковић Ана 31 математика 3    
11. Вурдеља Ања 31 математика  3    
      Мислиша 2    
12. Бошњаковић Тијана 32 читалачка значка  награда    
13. Опачић Марко 41 ликовна култура  1    
      ликовна секција  1    
14. Радосављевић Петра 41 српски језик  - песнички сусрети 1  
      песнички сусрети  награда    
      читалачка значка  награда     
15. Марковић Ива 42 музичка култура - соло певање  2    
      читалачка значка  награда    
16. Секулић Алекса 43 математика  похвала     
17. Кончаловић Александар 43 математика  1    
      ликовна култура - карикатура  2    
18. Квасневски Исидора 43 српски језик - песнички сусрети  3    
19. Новаковић Анђела 43 музичка култура - соло певање  2    
      читалачка значка  награда     
20. Владисављевић Никола 51 српски језик  3    
21. Јовковић Анастасија 51 атлетика - даљ  1 3  
      атлетика - 4 X 100m  1 похвала  
22. Врета Катарина 52 биологија  3    
      атлетика - 100m 1    
      атлетикс - 4 X 100m 1    
23. Петровић Тијана 52 биологија 3    
24. Чоловић Ива 52 ликовна културта  2    
      ликовна секција  2    
25. Солдо Николина 52 атлетика - 300m  похвала    
26. Русо Урош 52 читалачка значка  награда     
27. Ракић Тина 53 биологија  2    
      ликовна култура - Ускршње ћаролије  1    
28. Сандић Емилија 53 ликовна култура  3    
29. Тодоровић Софија 53 ликовна култура - Ускршње чаролије  1    
30. Станковић Дина 61 биологија  3    
      ТИО (енергет.)  1    
31. Вуловић Урош 61 атлетика - 800m  похвала 3  
32. Нинковић Стефан 61 атлетика - 4X100m  1 1  
33. Станковић Милош 61 атлетика - вис  похвала похвала   
34. Миленковић Андреј 61 атлетика - кугла  похвала  похвала   
35. Оцокољић Ивона 61 атлетика - 600m  похвала     
36. Лазовић Доротеа 61 атлетика  похвала     
37. Карасмановић Ања 61 српски језик  похвала    
38. Вукашин Софија 62 физика  3 3  
      музичка култура  1 1  
39. Тишма Душан 62 физика 1  
40. Јовковић Ђорђе 62 атлетика - даљ  1 1  
      атлетика - 4X100m  1 1  
41. Никић Андрија 62 резерва  похвала похвала   
42. Анић Мила 62 атлетика  похвала     
43. Николић Николина 62 атлетика - 4X100m  1 похвала   
44. Маричић Маша 62 атлетика - 4X100m 1 похвала  
45. Тишма Душан 62 српски језик  похвала     
46. Хорват Катарина 63 музичка култура  1  
      српски језик  похвала     
47. Бећаревић Лазар 63 физика  2    
48. Ћирић Урош 63 атлетика - 100m  1  
      атлетика - 4X100m  1 1  
49. Кашић Маша 63 читалачка значка  награда     
50. Екипа девојчице 6 атлетика  2 2  
51. Екипа дечаци 6 атлетика  1    
52. Петровић Дејана 71 биологија  3    
53. Танчић Милица 72 географија  2    
54. Комина Данијела 72 хемија  3    
55. Цветковић Ненад 72 биологија  2    
56. Алексић Вељко 72 атлетика - 300m 1 2  
    72 атлетика - 4X100m  1  
57. Шимичић Теа 72 ликовна култура - птице  3    
58. Цветковић Ненад 72 српски језик  похвала    
59. Манојловић  Даница 73 географија  3    
60. Кулић Бојана 73 биологија  3    
61. Петровић Јона 73 атлетика  2    
62.   73 српски језик  3    
63. Јанковић Марија 81 географија  2 2  
      енглески језик  2    
      атлетика  3    
64. Шутић Никола 81 енглески језик  2    
65. Мајцан Марина 82 биологија  3    
66. Малетић Тања 82 српски језик  3 3  
      немачки језик  2    
      читалачка значка награда    
67. Здравковић Јован 82 читалачка значка  награда    
68. Станишић Милица 83 географија  2 3  
      историја  3    
69. Бањац Вид 83 енглески језик  2    
70. Димић Мина 83 енглески језик 2    
71. Иликић Ирена  83 српски језик  похвала    
72. Анђелић Мина 11 Читалачка значка награда    
73. Новаковић Богдан 21 Читалачка значка награда    
74. Карасовић Нина 31 Читалачка значка награда    
75. Бошњаковић Тијана 32 Читалачка значка награда    
76. Радосављевић Петра 41 Читалачка значка награда    
77. Марковић Ива 42 Читалачка значка награда    
78. Новаковић Анђела 43 Читалачка значка награда    
79. Русо Урош 52 Читалачка значка награда    
80. Кашић Маша 63 Читалачка значка награда    
81. Малетић Тања 82 Читалачка значка награда    
82. Здравковић Јован 82 Читалачка значка награда