Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

 

Основна школа "Надежда Петровић"                                                            4. МАРТ 2017.
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
прелиминарни резултати
VII разред
Ред. Бр.ШколаНаставникПоенаРангШифра
21 Ратко Митровић Бојана Данчула 19   1021
28 Кнегиња Милица Марија Станисављевић 19   1028
33 Младост Душица Мињовић 19   1033
53 20 Октобар   19   1053
14 Борислав Пекић Невенка Сенић 18   1014
30 Кнегиња Милица Јелена Ђурић 18   1030
34 Младост Душица Мињовић 18   1034
36 Младост Душица Мињовић 18   1036
48 20 Октобар   18   1048
11 Борислав Пекић Невенка Сенић 17   1011
24 Краљ Александар I   17   1024
35 Младост Душица Мињовић 17   1035
52 20 Октобар   17   1052
5 Иван Гундулић Радмила Орељ 16   1005
10 Лаза Костић   16   1010
22 Ратко Митровић Бојана Данчула 16   1022
37 Младост Вања Секуловић 16   1037
40 Јован Стерија Поповић Драган Ђокић 16   1040
47 20 Октобар   16   1047
49 20 Октобар   16   1049
2 Марко Орешковић Ана Панић 15   1002
18 Надежда Петровић Имрена Ђорђев 15   1018
43 Милан Ракић   15   1043
44 Милан Ракић   15   1044
45 Милан Ракић   15   1045
50 20 Октобар   15   1050
3 Марко Орешковић Ана Панић 14   1003
4 Иван Гундулић Радмила Орељ 14   1004
6 Лаза Костић   14   1006
7 Лаза Костић   14   1007
20 Надежда Петровић Имрена Ђорђев 14   1020
25 Краљ Александар I   14   1025
27 Краљ Александар I   14   1027
41 Јован Стерија Поповић Јелена Ковачевић 14   1041
51 20 Октобар   14   1051
9 Лаза Костић   13   1009
12 Борислав Пекић Јасмина Ђукић 13   1012
13 Борислав Пекић Дијана Божић 13   1013
26 Краљ Александар I   13   1026
46 Милан Ракић   13   1046
1 Марко Орешковић Радмила Пиповић 12   1001
8 Лаза Костић   12   1008
17 Драган Лукић Ива Златић 12   1017
23 Влада Обрадовић Камени Тања Симић 12   1023
42 Јован Стерија Поповић Данијела Матић 12   1042
16 Драган Лукић Ива Златић 11   1016
31 Кнегиња Милица Јелена Ђурић 11   1031
29 Кнегиња Милица Марија Станисављевић 10   1029
39 Јован Стерија Поповић Јелена Ковачевић 10   1039
15 Драган Лукић Ива Златић 9   1015
19 Надежда Петровић Имрена Ђорђев     1019
32 Бранко Радичевић       1032
38 Јован Стерија Поповић Драган Ђокић     1038
           
VIII разред
Ред. Бр.ШколаНаставникПоенаРангШифра
76 Кнегиња Милица Љиљана Цвијовић 17   1076
78 Кнегиња Милица Љиљана Цвијовић 17   1078
65 Борислав Пекић Невенка Сенић 16   1065
71 Ратко Митровић Данка Буха 16   1071
88 Младост Мирјана Нововић 16   1088
104 Душко Радовић   16   1104
107 20. октобар   16   1107
55 Марко Орешковић Нада Гајић 15   1055
64 Борислав Пекић Невенка Сенић 15   1064
67 Ђуро Стругар Олга Зечевић 15   1067
72 Ратко Митровић Данка Буха 15   1072
86 Бранко Радичевић   15   1086
106 20 Октобар   15   1106
56 Иван Гундулић Сузана Кићановић 14   1056
89 Младост Мирјана Нововић 14   1089
93 Младост Мирјана Нововић 14   1093
94 Јован Стерија Поповић Данијела Матић 14   1094
96 Јован Стерија Поповић Марија Милинковић 14   1096
98 Јован Стерија Поповић Марија Милинковић 14   1098
100 Милан Ракић   14   1100
110 Борислав Пекић   14   1110
112 Борислав Пекић   14   1112
60 Лаза Костић   13   1060
77 Кнегиња Милица Љиљана Цвијовић 13   1077
82 Бранко Радичевић   13   1082
90 Младост Мирјана Нововић 13   1090
99 Милан Ракић   13   1099
108 20 Октобар   13   1108
109 Бранко Радичевић   13   1109
111 Борислав Пекић   13   1111
79 Кнегиња Милица Јелена Ђурић 12   1079
80 Бранко Радичевић   12   1080
87 Бранко Радичевић   12   1087
92 Младост Мирјана Нововић 12   1092
101 Милан Ракић   12   1101
66 Борислав Пекић Љиљана Јокић 11   1066
81 Бранко Радичевић   11   1081
103 Душко Радовић   11   1103
113 Борислав Пекић   11   1113
57 Иван Гундулић Сузана Кићановић 10   1057
73 Кнегиња Милица Јелена Ђурић 10   1073
83 Бранко Радичевић   10   1083
91 Младост Мирјана Нововић 10   1091
95 Јован Стерија Поповић Марија Милинковић 10   1095
102 Душко Радовић   10   1102
54 Марко Орешковић Нада Гајић 9   1054
68 Ђуро Стругар Олга Зечевић 9   1068
84 Бранко Радичевић   9   1084
97 Јован Стерија Поповић Марија Милинковић 9   1097
69 Ђуро Стругар Олга Зечевић 8   1069
70 Ђуро Стругар Олга Зечевић 8   1070
105 Душко Радовић   6   1105
58 Лаза Костић       1058
59 Лаза Костић       1059
61 Лаза Костић       1061
62 Лаза Костић       1062
63 Борислав Пекић Вукица Станковић     1063
74 Кнегиња Милица Јелена Ђурић     1074
75 Кнегиња Милица Јелена Ђурић     1075
85 Бранко Радичевић       1085
114 Марко Орешковић        
115 Марко Орешковић        
116 Иван Гундулић        
117 Иван Гундулић        
118 Иван Гундулић        
119 Бранко Радичевић