• Наша школа

  • Савремено опремљене учионице

  • Кабинет информатике

  • Савремена настава

  • То смо ми

ОШ "Надежда Петровић"

Нови Београд, Луја Адамича 4, тел: 26 01 295

Завршни испит

Отворена врата

door 01

Prijava korisnika

Samo za registrovane korisnike

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

LOGO FMD U KRIVAMA 1

Бесплатни уџбеници

За родитеље првог и другог разреда у школској 2022/2023. години

Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, обезбедиће (бесплатене) уџбенике  за све ученике првог и другог разреда основних школа на територији града Београда за   школску 2022/2023. годину за предмете: математика, српски језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет.

За добијање бесплатних уџбеника, за први и други разред, није потребно подносити захтев, аутоматски сви ученици првог и другог разреда ће до 15. септембра 2022. године добити комплет уџбеника.

За родитеље осталих разреда (од трећег до осмог)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће, као и до сада, обезбедити бесплатне уџбенике за одређене категорије корисника (на основу Одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2022/2023. годину

Право на доделу бесплатних уџбеника остварују ученици:

  1. из породица корисника новчане социјалне помоћи, (неопходно је доставити копију решења или потврду Центра за социјални рад)
  2. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања (нопходно је д се донесу потврде да су старја деца у систему школовања – потврда се односи на школску 2021/2022. годину, а уколико су старија деца у овој школи да то напоменути у Захтеву, да би школа регистровала потврде)
  3. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП-1 и ИОП-2 (ове ученике школа пријављује без захтева родитеља и достављања доказа Школа) и
  4. ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), а на основу лекарског извештаја.

1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, биће обезбеђени уџбеници за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, биће обезбеђени уџбеници за предмете математика, српски језик и књижевност, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Ради остваривања права на бесплатне уџбенике(од трећег до осмог разреда) неопходно је да се родитељи пријаве школи (путем захтева) и да доставе доказе да испуњавају тражене услове најкасније до 25. марта 2022. године преко одељенских старешина.

Захтев преузмите у PDF или Excel формату, или на портирници Школе. Може се предати и руком написан, није обавезно да буде на обрасцу који Школа даје.

Докази се могу предати уз захтев или касније, али морају до назначеног рока:  25. марта 2022.

library 180 132

Sj Popup - Cookies