Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Прво полугодиште

На основу члана 12. правилника о оцењивању, а на предлог одељенских већа, директор школе утврђује распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута у првом полугодишту школске 2014/2015. године.

 

* К - Контролни задатак

* П - Писмени задатак

* И - Иницијални тест

М

Н

датуми

разред и одељење

п

у

с

ч

п

51

52

53

*

Предмет

*

Предмет

*

Предмет

IX

1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

2

8

9

10

11

12

и

 Српски језик

 и

Српски језик 

и

Српски језик 

3

15  16  17 18 19             

4

22  23  24  25  26             

5

29 30       к  Немачки језик  к   Немачки језик  к  Немачки језик

X

1

 

  1 2 3            

2

6

7 8 9 10

п

к

Српски језик

Географија

п

Српски језик

п

к

Српски језик

Географија

3

13

14 15 16

17

к

к

Италијански

Енглски језик

к

Енглески језик 

к

к

Италијански

Енглски језик 

4

20

21 22 23 24


 

 

 

 

 

5

27 28 29 30 31            

XI

1

3

4 5 6

7

       

 

 

2

10

11 12 13 14

п

Италијански  п Италијански п Италијански 

3

17

18 19 20 21


       


4

24 

25 26  27  28 

 

 

 

 

 

 

XII

1

1

2 3 4

5

п

Српски језик 

п

Српски језик  

п

Српски језик  

2

8

9

10

11

12

п

Енглески језик 

п

Енглески језик 

п

Енглески језик 

3

15

16

17

18

19

к

Италијански 

к

Италијански 

к

Италијански 

4

22

23

24

25

26

к

Географија

 

 

к

Географија

5

29

30

31

 

 

 

 


 


 

   

 

М

Н

датуми

разред и одељење

п

у

с

ч

п

61

62

63

*

Предмет

*

Предмет

*

Предмет

IX

1

1

2

3

4

5

           

2

8

9

10

11

12

к Српски језик        

3

15  16  17 18 19             

4

22  23  24  25  26      к  Српски језик к Српски језик 

5

29 30       к Математика  к Математика   к Математика 

X

1

    1 2 3 к Немачки језик к Немачки језик к Немачки језик 

2

6

7 8 9 10

п

к

Српски језик

Физика 

к

к

Географија

Физика

 к Физика

3

13

14 15 16

17

п

к

енглески језик

Географија 

п

Спски језик 

к

п

Географија

Српски језик

4

20

21 22 23 24

 

         

5

27 28 29 30 31            

XI

1

3

4 5 6

7

п Немачки језик п Немачки језик  п Немачки језик

2

10

11 12 13 14

 

         

3

17

18 19 20 21

 

       

 

4

24 

25 26  27  28  п Руски језик п Руски језик  п Руски језик

XII

1

1

2 3 4

5

к Физика  к Физика  к Физика

2

8

9

10

11

12

п Енглески језик к Српски језик к Српски језик

3

15

16

17

18

19

к

Географија

к

п

Географија

Српски језик

к

п

Географија

Српски језик

4

22

23

24

25

26

п Математика п Математика  п Математика 

5

29

30

31

       

 

 

 

 

М

М

Н

датуми

разред и одељење

п

у

с

ч

п

71

72

73

*

Предмет

*

Предмет

*

Предмет

IX

1

1

2

3

4

5

           

2

8

9

10

11

12

           

3

15  16  17 18 19             

4

22  23  24  25  26             

5

29 30                  

X

1

    1 2 3

к

к

Немачки језик

Физика 

к

к

Немачки језик

Физика

к

к

Немачки језик

Физика

2

6

7 8 9 10

к

к

п

Италијански

Француски језик

Српски језик

к

к

п

Италијански

Француски језик

Српски језик

к

к

п

Италијански

Француски језик

Српски језик

3

13

14 15 16

17

к

к

Географија

Енглески језик

к

к

Географија

Енглески језик

 к

к

Географија

Енглески језик

4

20

21 22 23 24

к

к

Српски језик

Математика

к

к

Српски језик

Математика

к

к

Српски језик

Математика

5

27 28 29 30 31 п Математика п Математика п Математика

XI

1

3

4 5 6

7

п Немаки језик п Немаки језик п Немаки језик 

2

10

11 12 13 14

 

         

3

17

18 19 20 21

 

       

 

4

24 

25 26  27  28 

к

к

к

Физика

Италијански

француски језик

к

к

к

Физика

Италијански

француски језик

к

к

к

Физика

Италијански

француски језик

XII

1

1

2 3 4

5

п Српски језик п Српски језик п Српски језик

2

8

9

10

11

12

п

к

Енглески језик

Математика

п

к

Енглески језик

Математика

п

к

Енглески језик

Математика

3

15

16

17

18

19

к

к

Географија

Физика

к

к

Географија

Физика

к

к

Географија

Физика

4

22

23

24

25

26

п

п

к

Италијански

Француски језик

Српски језик

п

п

к

Италијански

Француски језик

Српски језик

п

п

к

Италијански

Француски језик

Српски језик

5

29

30

31

    п Математика

п

Математика

п

Математика

 М

М

Н

датуми

разред и одељење

п

у

с

ч

п

81

82

83

*

Предмет

*

Предмет

*

Предмет

IX

1

1

2

3

4

5

           

2

8

9

10

11

12

           

3

15  16  17 18 19             

4

22  23  24  25  26  к Физика к Физика к Физика

5

29 30       к Немачки језик к Немачки језик  к Немачки језик

X

1

    1 2 3            

2

6

7 8 9 10 к Математика к Математика к Математика

3

13

14 15 16

17

к

п

Географија

Српски језик

к Географија  п Српски језик 

4

20

21 22 23 24

к

к

к

Италијански

француски јзик

Српски језик

к

к

к

Италијански

француски јзик

Српски језик

к

к

к

Италијански

француски јзик

Српски језик

5

27 28 29 30 31 п Математика п Математика п Математика

XI

1

3

4 5 6

7

 п Немачки језик п Немачки језик п Немачки језик

2

10

11 12 13 14

 

         

3

17

18 19 20 21

к

Физика к Физика  к

Физика

4

24 

25 26  27  28 

п

п

Италијански

Француски језик

п

п

Италијански

Француски језик

п

п

Италијански

Француски језик

XII

1

1

2 3 4

5

к Математика п Српски језик  к Математика

2

8

9

10

11

12

к

к

п

српски језик

Физика

Математика

к

п

Физика

Математика

п

к

п

Српски језик

Физика

Математика 

3

15

16

17

18

19

к

к

Географија

Српски језик

к

Географија к Српски језик 

4

22

23

24

25

26

к Математика  к Српски језик     

5

29

30

31