Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА

 

 

ДАТУМ

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ

15.јуна

Решавање теста из српског језика

10,00-12,00

16.јуна

Решавање теста из математике

10,00-12,00

17.јуна

Решавање комбинованог теста

10,00-12,00

19.јуна

ПРИВРЕМЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

до 20,0020.јуна

Подношење жалби комисији основне школе на резултате завршног испита и издавање решења по жалбама8,00-16,00

22.јуна

Подношење жалби окружној комисији на резултате завршног испита и издавање решења по жалбама8,00-16,00

25.јуна

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

до 20,00

26 и  27.јуна

Предаја листе жеља

8,00-15,00

01.јула

Објављивање листе жеља и провера тачности и подношење жалбе на објављене листе жеља

8,00-15,00

02.јула

Коначна листа жеља

до 12,0005.јула

КОНАЧАН РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА, ОДНОСНО ПО СМЕРОВИМА ГИМНАЗИЈАод 8,00

06. и 07.јула

Подношење оригиналних докумената за упис у средњу школу

8,00-15,00

ЗА НЕРАСПОРЕЂЕНЕ УЧЕНИКЕ У ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ

05.јула

Објављивање списка преосталих слободних места за други уписни круг

до 20,00

06.јула

Предаја листе жеља за упис у средње школе КОЈЕ ИМАЈУ СЛОБОДНИХ МЕСТА

8,00-15,00

09.јула

КОНАЧНИ РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ И УПИС УЧЕНИКА8,00- 15,00